printmaking

Veel is goed (pics to follow)

Onderdeel van de drukkersroute in ontwikkeling

large format improvisations

Simili japon ftw

2013

hoogdruk, diepdruk, indruk