Leonardo, de mens en zijn kunst

Wat een leven.

Book cover

Melle maakt z’n werkstuk over Da Vinci. Wat materialen geleend bij de bibliotheek, deze van Bramly bij de grotemensenboeken. Wat een tragische held. Zijn tijd zo ver vooruit, zo'n diep en breed talent en toch (of juist daarom) erg weinig werken tot een goed einde gebracht. Die onrust van het altijd maar zoeken en onderzoeken wordt heel invoelbaar gepresenteerd.

Ik herinner me een titel uit de bibliotheek in Rotterdam van tijdens m’n academie: I Leonardo, een zeer vrije interpretatie van Da Vinci’s leven door Ralph Steadman. Ook daar herinner ik me vooral die voortdurend onrustige geest en de machteloosheid tegenover duizenden ongeorganiseerde pagina’s aantekeningen, studies, schetsen.

Leonardo, de mens en zijn kunst is zeker een aanrader om eens voorbij de Mona Lisa te gaan en echt kennis te maken met een waar genie.