Pieces

Collage van 3 snelle schetsen van het publiek, spreker en een scrum sprint diagram
White lines and text on black background with photos of slides pasted in.
Kleine tekening van ouders langs de lijn bij het voetbalveld, op rood papier.
Book cover
Stacks exhibition poster
Jackson Pollocks Number 14: grey
Picture of pen on paper scribbles

Pages