One size fits none

6 variations on a component

reuse! resist!

Geabstraheerde componenten niet zinvol. Een generieke oplossing voor context-gevoelige zaken is maar in zeer beperkte zin een oplossing. Als alle defaults overschreven moeten kunnen worden, wat is dan het nut van defaults te hebben?